Split Screen Design

splitscreen3การออกแบบเว็บไซต์ในช่วงเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมาก แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในตัวเว็บไซต์เองก็ตาม การออกแบบเว็บไซต์โดยทั่วไปประกอบด้วยส่วนหัว (Header) ส่วนท้าย (Footer) แถบด้านข้าง (Sidebar) และพื้นที่สำหรับเนื้อหาหลัก (Main contents) อย่างไรก็ตามนักออกแบบเว็บไซต์และผู้เชี่ยวชาญทางด้านส่วนติดต่อผู้ใช้ (User interface) ได้เริ่มหาแนวทางสร้างเว็บไซต์ในรูปแบบใหม่ๆที่ดูน่าตื่นตาตื่นใจและง่ายต่อ การใช้งานมากขึ้น รูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจและกำลังได้รับความนิยมมากโดยเฉพาะในกลุ่มร้านค้าที่ มีสินค้าและบริการหลากหลาย คือแบบหน้าจอแยก (Split screen layout)

อ่านบทความ »   http://www.kobeonlineshop.com/split-screen-layout/

Advertisements

Web Design Trends 2016

kosmobile-friendly2kosmobile-friendly1Clean, Flat and Responsive Design เป็นเทคนิคการออกแบบเว็บให้ดูแบนราบดูสะอาดตา โดยจะลดการใช้ภาพหรือส่วนประกอบอื่นๆที่จะทำให้ดูมีมิติออกไป ไม่ว่าจะเป็นการให้แสงและเงา การใส่พื้นผิวให้กับวัตถุ การไล่สี ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าต้องการให้ผู้ใช้โฟกัสไปที่ตัวเนื้อหาจริงๆ มากกว่าที่จะไปสนใจสิ่งอื่นๆ ส่วนการทำเว็บแบบ responsive ก็คือการทำเว็บให้สามารถแสดงผลได้บนหน้าจอ PC Tablet และ Smartphone นั่นเอง ซึ่งได้รับความนิยมมาตั้งแต่ปี 2014 2015 และจะยังคงได้รับความนิยมต่อไปในปี 2016

อ่านบทความได้ที่ » http://www.kobeonlineshop.com/web-design-trends-2016/

การตรวจสอบคะแนน SEO ด้วยตัวเอง

SEOscore1SEO score คือค่าคะแนนมีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ (%) ประเมินจากองค์ประกอบต่างๆของเว็บ เช่น การออกแบบที่ตรงตามมาตรฐานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเว็บ (W3C : World Wide Web Consortium) การจัดวางเนื้อหา ลำดับของเนื้อหา เป็นต้น ขบวนการ SEO ไม่สลับซับซ้อน แต่เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน SEO score ไม่ใช่สูตรสำเร็จ มันเป็นเพียงตัวชี้วัดตัวหนึ่งเท่านั้น ยังมีตัวชี้วัดอีกหลายตัวที่จะบ่งบอกว่า search engine ปลื้มเว็บของเรามากน้อยขนาดไหน.?!

อ่านบทความได้ที่ » http://www.kobeonlineshop.com/seo-score/

การสร้าง Weblog ด้วยโปรแกรม WordPress

wpcvswpo2ในปัจจุบัน WordPress ถือเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดการสร้างบล็อก หรือเว็บไซต์ WordPress.com และ WordPress.org มีความแตกต่างกันหลายด้าน
WordPress.com คือบริการเว็บไซต์สำเร็จรูปที่เปิดให้ใช้บริการฟรี เพียงแค่สมัครสมาชิกแล้วก็เริ่มเขียนเนื้อหาได้เลย WordPress.com เป็น WordPress แบบฟรี hosting ใช้งานง่าย สามารถออนไลน์ได้ โดยไม่ต้องจดชื่อโดเมน (domain name) และเช่าพื้นที่ hosting จึงทำให้มีความนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นของฟรี จึงมีข้อจำกัดมากมาย บล็อกที่กำลังชมอยู่นี้สร้างด้วย WordPress.com
WordPress.org คือโปรแกรมประเภท CMS (Content Management System) ที่สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานและติดตั้งได้ด้วยตนเอง โดยต้องจดชื่อโดเมนและเช่าพื้นที่ hosting เพื่อที่จะให้เว็บไซต์สามารถออนไลน์ได้ WordPress แบบนี้จะมีอิสระในการตกแต่งมากกว่า WordPress แบบฟรี hosting นอกจากนั้นยังสามารถลงปลั๊กอินและเลือกรูปแบบของบล็อกได้อย่างหลากหลาย เว็บไซต์ kobeonlineshop.com สร้างด้วยโปรแกรม WordPress 4.2 (ปัจจุบันอัฟเดทถึงรุ่น 4.5) ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการจดชื่อโดเมนและเช่าพื้นที่ hosting ปีละ 1,204 บาท

งานวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาภาพเคลื่อนไหวปฏิสัมพันธ์เพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือช่วยการเรียนการสอนโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม  A Development of Interactive Animations that can be used as Learning Aid and Teaching Aid on Data Structures and Algorithms.
ผู้วิจัย นายกัลวัฒน์ มัญชะสิงห์
ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสาร ผลงานทางวิชาการ และงานวิจัยเกี่ยวกับ Animation of Algorithms และได้ทำการออกแบบและพัฒนาภาพเคลื่อนไหวปฏิสัมพันธ์โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม (Interactive Animation of Data Structures and Algorithms : IADA) ซึ่งสามารถแสดงภาพเคลื่อนไหวของโครงสร้างข้อมูลและการทำงานของอัลกอริทึม โดยครอบคลุมเนื้อหาในวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมดังนี้
อ่านเพิ่มเติม

อัลกอริทึมแอนิเมชั่น (Algorithm Animation)

KruskalAlgor….อัลกอริทึม(Algorithm) หรือ ขั้นตอนวิธี หมายความถึงลำดับของขั้นตอนเชิงคำนวณ ซึ่งแปลงตัวอย่างข้อมูลขาเข้าของปัญหา ไปเป็นผลลัพธ์ที่ต้องการ โดยขั้นตอนต่างๆ สามารถแปลงไปเป็นคำสั่งที่ทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ได้
…..แอนิเมชั่น(Animation) คือขบวนการทำภาพให้เกิดการเคลื่อนไหว หรือการสร้างและเชื่อมโยงภาพที่มีท่าทางแตกต่างกันเล็กน้อยแต่ขยับอย่างต่อเนื่องมาเรียงต่อกันจนทำให้เกิดการเคลื่อไหว วิธีการที่จะทำให้ภาพเคลื่อนไหวได้นั้นขึ้นอยู่กับเทคนิคและความคิดสร้างสรรค์ส่วนบุคคลในการนำเสนอ Animation สร้างโดยการนำภาพต่อเนื่องของการเคลื่อนไหวซึ่งเรียกว่าเฟรม(Frame) มาแสดงต่อกันบนจอภาพไปทีละเฟรมด้วความเร็วหลายๆเฟรมต่อวินาที ทำให้มองเห็นว่ามีการเคลื่อนไหวของวัตถุบนจอภาพ แอนิเมชั่นมีทั้งแบบ 2 มิติและ 3 มิติ การสร้างการ์ตูน 2 มิติในยุคย้อนหลังไปกว่า 30 ปีจะต้องวาดภาพเป็นจำนวนมากกว่าจะได้การ์ตูนสักเรื่องหนึ่ง ลองจินตนาการดูว่าถ้าต้องการสร้างภาพยนต์การ์ตูนความยาว 30 นาทีด้วย Frame rate = 20 fps(แพร่ภาพจำนวน 20 ภาพใน 1 วินาที) จะต้องวาดภาพจำนวนกี่ภาพ
อ่านเพิ่มเติม